Saturday, January 9, 2016

HADIAH TERBAIK..

¤ Hadiah terbaik untuk seorang sahabat adalah doa.
¤ Hadiah terbaik untuk seorang musuh adalah kemaafan.
¤ Hadiah terbaik untuk seorang guru adalah kejayaan.
¤ Hadiah terbaik untuk murid adalah tauladan.
¤ Hadiah terbaik untuk sebuah kehidupan adalah kasih sayang.
¤ Hadiah terbaik untuk sebuah kematian adalah al-Fatihah.
¤ Hadiah terbaik untuk ibubapa adalah kebaktian.
¤ Hadiah terbaik untuk isteri adalah penghargaan.
¤ Hadiah terbaik untuk suami adalah kesetiaan.
¤ Hadiah terbaik untuk anak adalah pendidikan.
¤ Hadiah terbaik untuk diri sendiri adalah kejujuran.
¤ Hadiah terbaik untuk Rasulullah s.a.w. adalah selawat.
¤ Hadiah terbaik untuk Allah s.w.t. adalah ketaqwaan.