Thursday, March 5, 2015

Amalan Pertama yang Dihisab

Ali bin Nashr bin Ali Jahdhami menceritakan, Sahal bin Ahmad memberitahukan, Hammam memberitahukan kepada dari Al Hasan, dari Harits bin Qabishah, dia berkata :

" Aku datang ke kota Madinah sambil berdoa,
" Ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk berteman dengan orang yang Salih"

Dia berkata lagi " Lalu aku bertemu dengan Abu Hurairah, maka aku berkata, " Seseungguhnya aku meminta kepada Allah untuk diberi rezeki berupa teman yang salih yang mau menceritakan kepadaku hadis yang dia dengar dari Rasullullah SAW, yang dengan Hadis itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku"

Abu Hurairah berkata" Aku mendengar Rasullullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan manusia adalah solatnya, jika amalan solatnya baik maka dia akan bahagia dan beruntung, Jika amalan solatnya buruk maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jika terdapat kekurangan sedikit pada amalan solat fardhunya, maka Allah Azza Wajalla Berfirman:

" Lihatlah ( hai para malaikat ) apakah hambaku mengerjakan solat sunat untuk menyempurnakan solat fardhunya?'

Kemudian jika hambaku menyempurnakan solat sunat, maka solat sunat itu untuk menyempurnakan solat fardu yang kurang, kemudian seluruh amalannya diperlakukan seperti itu "
(Sahih Tirmidzi, Ibnu Majah no 193, 1425,1426)

Solat merupakan kayu ukur. Baiknya solat seseorang baiklah amalan orang itu, jika buruk solatnya maka buruk amalan seseorang. Bermulanya solat adalah dengan wuduk disertai dengan thaharah kesucian tubuh badan dan hati ( keihklasan ). Juga kesucian dari rezeki yang dimakan. Tinggalkan amalan makruh ketika berwuduk yang seringkali dilakukan oleh ramai orang iaitu pembaziran air ketika mengambil wuduk. 

Wallahu a'lam.

Sekian, selamat beramal.

اَللَّهُمَّ صَلِّ َعلى سيدنا مُحَمَّدٍ
وَ عَلَى آِل سيدنا مُحَمَّد